บริษัท แอล พี เอช อินดัสเตรียล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากว่า 15 ปี เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2539 จากประสบการณ์ และผลงานกว่า 200 โครงการายในประเทศและต่างประเทศ ของทีมงานและผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ ความรวดเร็ว ในด้านการบริหารและจัดการ จึงทำให้บริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องบริษัท แอล พี เอช อินดัสเตรียล จำกัด

126/97-98 ซอยรามคำแหง 24
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 โทร. 02-3005027 , 02-7190206
 แฟกซ์. 02-7190023
 Email  : tongchai.trs@gmail.com

                   lphindustrial@gmail.com