บริษัท แอล พี เอช อินดัสเตรียล จำกัด มีบริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องยนต์ ,ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Control) , ตรวจเช็คชุด ATS (Automatic Transfer Switch) และให้บริการปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งของบริษัท และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้ออื่น ๆ โดยทีมงานวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่ชำนาญงานทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเครื่องกำเนิดฟ้าโดยตรง อีกทั้งยังให้บริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบครบวงจรทั้งแบบรายปี และรายครั้งพร้อมอะไหล่แท้จากตัวแทนในประเทศ